Leveren en retourneren van producten

Leveringskosten

 1. Voor de levering van goederen met een gezamenlijke gewicht hoger dan 25 kg. zal steeds de werkelijke leveringskost worden aangerekend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze kost zal na de bestelling aan de klant gecommuniceerd worden. De klant behoudt het recht om de bestelling te annuleren indien deze kost te hoog uitvalt. 
 2. Voor alle andere bestellingen geldt een forfaitaire leveringskost van 8,00 EUR incl. BTW.
 3. Deze kost komt te vervallen indien de gezamenlijke waarde van de goederen hoger is dan 200 EUR incl. BTW, en het gezamenlijk gewicht minder dan 25 kg.
 4. De selectie van de partij die de levering zal uitvoeren, blijft het voorrecht van de verkoper. De gepresenteerde keuze is enkel bindend qua tarief, niet qua aanbieder.

Leveringstermijn 

 1. Bestellingen worden verzonden van zodra alle bestelde goederen op voorraad zijn. Deel- en naleveringen zijn - behoudens voorafgaande overeenkomst - niet mogelijk. In principe zullen bestellingen van goederen op voorraad die ons voor 14:00 bereiken de eerstvolgende werkdag bij de klant geleverd worden.
 2. De voorraadstatus van producten op de website is louter indicatief. Indien deze niet overeenkomt met de werkelijkheid zal de koper gecontacteerd worden voor afhandeling. Er zal dan na instemming met de koper worden overgegaan tot de gedeeltelijke terugbetaling van het product in kwestie, of het leveren van een alternatief product. Desgevallend kan de koper ook kiezen om de levering uit te stellen tot het gevraagde product voorradig is.

Retourneren 

 1. De klant heeft het recht om bestelde goederen binnen een termijn van 14 kalenderdagen te retourneren, op voorwaarde dat de goederen zich nog ongebruikt in de originele verpakking bevinden, en zonder meerkost of waardevermindering kunnen doorverkocht worden.
 2. Artikels specifiek voor de klant besteld of geproduceerd vallen niet onder deze regel. De klant zal hiervan op de hoogte worden gebracht na bestelling van de goederen, en kan alsnog afzien van de aankoop.
 3. Om een artikel te retourneren dient de klant ons de bestelreferentie en de artikelpreferentie door te geven, waarna hij via email instructies en eventueel zendlabel zal ontvangen.
 4. De terugbetaling gebeurt na ontvangst en controle van het product.
 5. De terugbetaling zal via hetzelfde kanaal als de betaling worden uitgevoerd, min eventuele kosten van de financiële dienstverlener.